Sang Ahli Stratak Banyak Wide atau Arya Wiraraja dari Bumi Lamajang (Bagian 1)

Buku Sejarah Lumajang dari awal praaksara hingga awal kemerdekaan. Foto: Visit Lumajang/Ratna

Arya wiraraja atau Banyak Wide ini adalah asli orang Lumajang yang lahir di Nangkaan, Ranu Pakis, Klakah. Ia tumbuh menjadi seseorang yang mempunyai power besar dan disegani semasa periodesasi terakhir kerajaan Singosari.

Pengaruhnya tetap ada hingga cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit sampai Lamajang Tigang Juru . Di usia mudahnya, Arya Wiraraja sudah menjadi penasehat negara di Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara.

Ada sebuah kisah dalam buku Sejarah Lumajang yang ditulis oleh banyak ahli sejarawan diantaranya Sri Margana, Baha’uddin, Agus Suwignyo, Abdul Wahid, dan Uji Nugroho Winardi.

Mulanya ketika Prabu Kertanegara memotong kuping utusan dari Kubilai Khan karena meminta Singosari tunduk dan patuh terhadap Khubilai Khan.

Akibat kejadian ini tentu saja dari pihak Khubilai Khan tidak terima dan dianggap sebagai penghinaan besar dan sekaligus pengibaran bendera perang. 

Pada awal 1292 armada militer Khubilai Khan mengirimkan pasukannya untuk menaklukan Jawa dipimpin langsung oleh tiga panglima perang terhebatnya.

Bersamaan dengan armada Mongol berangkat ke Jawa. Kertanegara yang haus akan kekuasaan itu memberitakan keberhasilannya menguasai seluruh Nusantara yang dimuat di Prasasti Arca Camundi.